نویسنده = حسن صدرائی
تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 278-287

10.48305/jims.v40.i669.0278

امیرمهدی صفاری؛ فوزیه زادهوش؛ افسانه یگدانه؛ علی حسینی شریف آباد؛ اردشیر طالبی؛ حسن صدرائی


بررسی اثر ضد اسپاسمی عصاره‌ی هیدروالکلی رزماری و اسطوخودوس بر انقباضات رحم Rat

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1136-1142

10.22122/jims.v37i546.12312

حسن صدرائی؛ غلامرضا اصغری؛ نفیسه وصیله‌ها