کلیدواژه‌ها = ویتامین C
ارزیابی تأثیر ویتامین C در پیش‌گیری از سمیت کلیوی ناشی از وانکومایسین: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 37، شماره 542، مهر و آبان 1398، صفحه 1068-1073

10.22122/jims.v37i542.12184

محمدرضا یزدانی؛ رسول سلطانی؛ فرزین خوروش؛ محسن گودرزی؛ شعله یعقوبی


بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2351-2359

عاطفه مهدیان راد؛ صفورا مظاهری؛ مهدی نعمت‌بخش؛ اردشیر طالبی؛ آذر برادران


مطالعه‌ی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش‌های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین؛ بررسی اثر بهبودبخشی ژل رویال و ویتامین C

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2193-2203

حجت عنبرا؛ رسول شهروز؛ مزدک رازی؛ حسن ملکی‌نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ سید رشید تونی


اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-13

عزیز کامران؛ لیلا آزادبخت؛ یوسف شفائی؛ غلامرضا شریفی‌راد