کلیدواژه‌ها = رادیوگرافی
تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست

دوره 40، شماره 700، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1037-1043

10.48305/jims.v40.i700.1037

مجتبی سیرتی-امشه؛ الهام شعبانی نیا؛ علی چاپاریان


بررسی میزان اشعه‌ی X دریافتی پرسنل بیهوشی در هنگام استفاده از فلورسکوپی در اعمال جراحی اورتوپدی

دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394، صفحه 2013-2018

داریوش مرادی فارسانی؛ خسرو نقیبی؛ کامران منتظری؛ میترا لطف الهی


اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان

دوره 33، شماره 334، خرداد و تیر 1394، صفحه 703-713

رویا لاری؛ سیما جهانبخشی؛ الهه محمدی؛ علی میرشاهی؛ ناصر مهدوی شهری؛ علی مقیمی