کلیدواژه‌ها = رمی‌فنتانیل
مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری

دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708

لطف‌اله افضلی بروجنی؛ مرضیه نادری لردجانی؛ مجید کبیری؛ علی حسن‌پور دهکردی


اثر دو داروی ساکسینیل‌کولین و رمی‌فنتانیل بر کیفیت اینتوباسیون هنگام القای بیهوشی در سزارین انتخابی

دوره 35، شماره 451، آذر و دی 1396، صفحه 1432-1437

حامد عبدالهی؛ کورش تیرگر فاخر؛ مهناز اسکندری؛ سمیه مهرپور؛ ناهید اسکندری؛ راضیه عرفانی؛ محمد مهدی آقایی اصفهانی


کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1810-1819

علیرضا پورنجفیان؛ فرانک رختابناک؛ محمدرضا قدرتی؛ فرحناز صادقی؛ علی اکبر قمری