کلیدواژه‌ها = سندرم Carpal tunnel
دولوکستین در درمان سندرم Carpal Tunnel: یک کارآزمایی مقدماتی

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 517-523

10.22122/jims.v36i479.9795

سعید خسروی؛ مریم خسروی؛ شیلا حقیقت؛ مجتبی اکبری


بررسی میزان شیوع عوامل خطر سندرم Carpal Tunnel در مبتلایان در مقایسه با گروه شاهد

دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395، صفحه 1237-1243

محمد دهقانی؛ الهام نورمحمدی؛ شقایق دهقانی؛ شکیبا دهقانی


ارزیابی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقابل روش‌های الکترودیاگنوستیک در تشخیص سندرم Carpal Tunnel

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 41-48

محمدرضا محقق؛ مجید قاسمی؛ کیوان بصیری؛ علی‌اصغر اخوت؛ باقر ذکی


بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در سندرم Carpal tunnel

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2327-2332

رضا جلی؛ مهسا اخوان؛ مهسا محمدیان


بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1912-1917

محمد دهقانی؛ ابوالقاسم زارع‌زاده؛ هادی طالبی؛ شقایق دهقانی