کلیدواژه‌ها = لوسمی
وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616

10.22122/jims.v39i638.13266

ترانه راه نو؛ محمد حسن شاه‌حسینی؛ طاهر محمدیان؛ آتوسا فردوسی


بررسی فراوانی Candidiasis دهانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در استان اصفهان

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 151-156

فرزانه آقاداودی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ علیرضا معافی


اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران

دوره 33، شماره 361، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2055-2061

فاطمه کوهی؛ مهشید غنچه؛ حمید صالحی‌نیا