کلیدواژه‌ها = گلیوما
بخش‌بندی ناحیه‌ی هدف درمانی در بیماران سرطانی گلیوما توسط یادگیری انتقالی

دوره 41، شماره 708، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 96-101

10.48305/jims.v41.i708.0096

مریم هوشیاری آردکپان؛ هادی اکبری‌زاده؛ مهناز اتحادتوکل؛ احمد شانئی


حفاظت از هیپوکامپ در پرتودرمانی به روش نقاشی دز در تومورهای گلیوما با درجه‌ی بالا

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 7-12

شیرین فرهنگ؛ محمدباقر توکلی؛ ایرج عابدی