کلیدواژه‌ها = اوتیسم
تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی چک‌لیست اوتیسم در کودکان نوپا

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 419-426

10.22122/jims.v37i524.11224

امراله ابراهیمی؛ فرشته شکیبایی؛ علیرضا محسنی؛ زهرا خیر؛ الناز پیش‌قدم؛ حمید نصیری دهسرخی


تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم شهر اصفهان

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2279-2287

مصطفی نجفی؛ زینب جعفری؛ بهزاد محکی؛ نفیسه توتونی