کلیدواژه‌ها = یبوست عملکردی
شیوع یبوست و یبوست عملکردی و عوامل خطر آن در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1282-1289

عمار حسن‌زاده کشتلی؛ مرصی‌السادات هاشمی جزی؛ بابک دهستانی؛ پیمان ادیبی


ارتباط میان مصرف غذای سرخ شده با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1090-1096

عادله دادخواه؛ نجمه سالک؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ پیمان ادیبی


ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2429-2439

نجمه سالک؛ عادله دادخواه؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ پیمان ادیبی


تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2448-2454

معصومه عابدینی؛ پدرام عطایی؛ عبدالرحیم افخم‌زاده؛ مریم سیف ‌منش؛ بنفشه صداقت