کلیدواژه‌ها = لرز بعد از عمل
بررسی تأثیر تجویز هیدروکورتیزون وریدی (1 و 2 میلی‌گرم/کیلوگرم) بر لرز بعد از عمل سزارین با بی‌حسی نخاعی

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 821-827

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ آناهیتا هیرمن پور؛ سهیلا افضلی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تزریق وریدی سه دز مختلف سولفات منیزیم قبل از پایان عمل جراحی بر روی پیش‌گیری از بروز لرز پس از اعمال جراحی‌ شکمی تحت بیهوشی عمومی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1077-1082

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ مهران رضوانی؛ پویا شاه‌منصوری؛ سلمان اسلامی