کلیدواژه‌ها = پزشکی بازساختی
مقدمه‌ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست‌های مورد استفاده در آن

دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397، صفحه 823-837

10.22122/jims.v36i488.10056

الهام قنبری؛ لیلا ناصری؛ مظفر خزاعی؛ محسن اکبری؛ فاطمه الهیان؛ سیدعباس میرزایی؛ اکرم علیزاده


کاربردهای بالینی فن‌آوری کپسولاسیون سلولی در انتقال دارو و سلول

دوره 34، شماره 375، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 259-269

رضا قویمی؛ وجیهه اکبری