کلیدواژه‌ها = ترانگزامیک اسید
تأثیر تجویز ترانگزامیک اسید وریدی بر خونریزی و رضایت جراحی حین عمل ماستوئیدکتومی

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1653-1659

امید آقاداودی؛ میلاد بنکدار هاشمی؛ حمید هاشم‌پور


بررسی اثر داروی ترانگزامیک اسید در انواع خونریزی‌های تروماتیک مغزی

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 478-483

همایون تابش؛ مجید رضوانی؛ سپیده صالحی