کلیدواژه‌ها = ماده‌ی حاجب
اثر مواد حاجب در طراحی درمان و محاسبه‌ی دز در پرتودرمانی سرطان‌های ناحیه‌ی لگن

دوره 34، شماره 408، آذر و دی 1395، صفحه 1389-1394

داریوش شهبازی گهرویی؛ بهزاد چنگیزی؛ علی جمعه‌زاده؛ محمدحسن لاری‌زاده


بررسی اثر بهبود دهنده‌ی عصاره‌ی چای سبز بر سمیت کلیوی

دوره 34، شماره 385، مرداد و شهریور 1395، صفحه 642-648

حمید نصری؛ سمانه خدادادی؛ میترا مرادی؛ علی احمدی؛ گلنوش کوهی؛ محمود رفیعیان کوپایی