کلیدواژه‌ها = والپروئیک اسید
ارتباط سطح هوشیاری با سایر علایم و نشانه‌های مسمومیت در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی

دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 344-350

10.22122/jims.v39i625.13446

فرزاد قشلاقی؛ مجتبی دهقانی زاده؛ زیبا فرج زادگان؛ شیوا صمصام شریعت


بررسی عوارض سدیم والپروات در کودکان 15-2 ساله‌ی مبتلا به صرع و میگرن

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 707-711

امید یقینی؛ جعفر نصیری؛ پریسا نصر اصفهانی