کلیدواژه‌ها = وضعیت
بررسی مقایسه‌ای تأثیر تمرینات اصلاحی و Taping بر اصلاح وضعیت سر به جلو در دانش‌آموزان دختر

دوره 37، شماره 534، مرداد و شهریور 1398، صفحه 784-791

10.22122/jims.v37i534.11941

سارا جهانبخش نیک؛ یحیی سخنگویی؛ مبین مرادی سمسانی