کلیدواژه‌ها = مردان
برآورد اندازه‌ی جمعیت گروه‌های پرخطر برای HIV/AIDS در مردان با استفاده از روش بسط شبکه‌ای در جنوب ایران، 1396

دوره 36، شماره 512، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1662-1669

10.22122/jims.v36i512.11086

مجتبی حمایت‌خواه؛ وحید رحمانیان؛ کرامت‌اله رحمانیان؛ علی اکبر حقدوست


تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر شاخص‌های آپوپتوزی مردان جوان

دوره 36، شماره 489، مهر و آبان 1397، صفحه 845-852

10.22122/jims.v36i489.10268

فهیمه مرادیان؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علی‌زاده


همراهی تغییر سطح نشان‌های هیستونی H3K9ac و H3K9me2 در ناحیه‌ی تنظیمی ژن‌های ترانزیشن پروتئین و پروتامین با نقص اسپرماتوژنز

دوره 36، شماره 473، خرداد و تیر 1397، صفحه 277-283

10.22122/jims.v36i473.9240

رها فوایدی؛ نیلوفر سدیفی؛ محمدعلی صدیقی گیلانی؛ مریم شاه حسینی


بررسی مقایسه‌ای ارتباط بین آلوپسی آندروژنیک و مصرف تریاک در مردان

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1375-1380

جلال مولودی؛ احمدرضا زمانی؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ نیما فتاحی؛ آریوس امینی؛ محمد رامان مولودی