کلیدواژه‌ها = بخش اورژانس
بررسی اثر کتامین موضعی بر کاهش درد ناشی از تعبیه‌ی رگ وریدی محیطی

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 897-902

10.22122/jims.v37i537.12130

فرهاد حیدری؛ ساناز خلیلیان؛ کیهان گلشنی؛ سعید مجیدی‌نژاد؛ بابک معصومی


بررسی وضعیت استرس شغلی و روش‌های مدیریت استرس در پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان‌‌های منتخب شهرستان یزد

دوره 36، شماره 510، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1608-1615

10.22122/jims.v36i510.10989

علیرضا صفائیان؛ مجید حاجی‌مقصودی؛ پرستو گلشیری؛ لیلی محمودی میمند


مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1744-1749

حامد بصیر غفوری؛ فرهاد شکرانه؛ حسین سعیدی؛ محمدرضا یاسین‌زاده؛ امین حسین ربیعی