کلیدواژه‌ها = عیوب انکساری
بررسی آستیگماتیسم قرنیه‌ی قدامی، خلفی و کل در افراد طبیعی

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1382-1388

رضا درخشان؛ محمد قاسمی برومند؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبائی؛ محدثه محمدی نیا


بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم‌شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1006-1012

سید محمدعلی ابطحی؛ علیرضا دهقانی؛ صادق برادران مهدوی؛ سید حمیدرضا ابطحی؛ مهسا سپهرنژاد