کلیدواژه‌ها = بیماری‌های قلبی
بررسی اجرای فرایند راهنمای بالینی تشخیص زودرس بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید در بدو تولد به وسیله‌ی پالس اکسیمتری در اصفهان

دوره 41، شماره 751، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1192-1202

10.48305/jims.v41.i751.1192

علیرضا احمدی؛ زهره سادات نوابی؛ محمد رضا صبری؛ مهدی قادریان؛ بهار دهقان؛ چهره مهدوی؛ زهره بدیعی؛ فاطمه شمس


راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود

دوره 40، شماره 696، آذر و دی 1401، صفحه 957-965

10.48305/jims.v40.i696.0957

اعظم مولادوست؛ شیدا جبل عاملی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ صدیقه فرضی


تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر متالوپروتئین‌های ماتریکس 9 سرمی و کسر جهشی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 176-183

10.22122/jims.v36i469.9676

حسین نیک ملکی؛ ندا خالدی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ خسرو میناوند