کلیدواژه‌ها = قلب
مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 587-592

10.48305/jims.v40.i682.0587

معصومه کرم پور نجف آبادی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ احمد شانئی


مقایسه‌ی عوارض قلبی- عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضد جنون و ضد افسردگی با یا بدون بنزودیازپین‌ها

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1511-1516

10.22122/jims.v36i508.10824

احمد یراقی؛ آرش نوری؛ نسترن ایزدی‌مود؛ میرعلی محمد سبزقبایی؛ مرجان منصوریان