کلیدواژه‌ها = آرتریت روماتوئید
ارتباط رژیم غذایی با وضعیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دوره 41، شماره 715، خرداد و تیر 1402، صفحه 243-250

10.48305/jims.v41.i715.0243

سید مصطفی نچواک؛ آتیه نایبی؛ نگین الهی؛ داود سلیمانی


تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دوره 40، شماره 700، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1052-1058

10.48305/jims.v40.i700.1052

اشکان اکبری؛ پیمان متقی؛ منصور ثالثی؛ مهرناز شجاعی؛ غلامرضا عسکری؛ امیرحسین صاحبکار؛ محمد باقرنیا


اثر محافظتی عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی کبر بر فاکتورهای التهابی در آرتریت روماتوئید در موش‌های صحرایی

دوره 40، شماره 670، خرداد و تیر 1401، صفحه 307-317

10.48305/jims.v40.i670.0307

الهام اعتمادی؛ محمد فضیلتی؛ اکبر کریمی؛ حبیب اله ناظم


بررسی سطح سرمی ویتامین D و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران آرتریت روماتوئید

دوره 34، شماره 405، آذر و دی 1395، صفحه 1311-1317

محسن نوروزی؛ مهدی غلام‌زاده بائیس


نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2089-2096

رخساره معمار؛ محمدرضا مراثی؛ مجید قاسمی؛ منصور ثالثی


آیا ویتامین D بر اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28) مؤثر است؟

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 180-187

منصور ثالثی؛ زیبا فرج زاد‌گان؛ منصور کریمی‌فر


گزارش دو مورد آرتریت روماتوئید سرونگاتیو مقاوم به درمان

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1938-1941

منصور ثالثی