کلیدواژه‌ها = واکسن
نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

دوره 40، شماره 678، مرداد و شهریور 1401، صفحه 481-489

10.48305/jims.v40.i678.0481

علیرضا رنجبریان؛ ستاره حقیقت؛ محمد حسین یزدی؛ سپیده اربابی بیدگلی


بهینه‌سازی شرایط جذب توکسوئید دیفتری بر روی ژل فسفات آلومینیوم و ارتباط آن با توانمندی آنتی‌ژن

دوره 33، شماره 343، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1128-1136

مینا پهلوانی؛ حسین ذوالفقاریان؛ مجید تبیانیان؛ حسین راثی


ارزیابی توانایی پروتئین نوترکیب 31Omp بروسلا ملی تنسیس در تکثیر سلول‌های طحال موش‌های ایمن شده در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 292، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1036-1045

امیر قاسمی؛ محمد حسین سالاری؛ امیرحسن زرنانی؛ محمود جدی تهرانی؛ رضا رنجبر


بروسلا: بیماری‌زایی، واکنش سیستم ایمنی و واکسن

دوره 32، شماره 295، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1197-1215

امیر قاسمی؛ علیرضا رنجبر