کلیدواژه‌ها = تست ورزش
میزان اعتبار سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در مقایسه با اسکن هسته‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین قلبی

دوره 38، شماره 568، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 172-179

10.22122/jims.v38i568.12457

معصومه صادقی؛ مسعود مصلحی؛ زهرا تیموری جروکانی؛ حامد شهرکی


تأثیر زمان روز بر پاسخ ایسکمی و شاخص‌های تست ورزش در افراد با علایم آنژین صدری پایدار

دوره 36، شماره 489، مهر و آبان 1397، صفحه 838-844

10.22122/jims.v36i489.10331

مریم مهرابی؛ خسرو ابراهیم؛ حسن رجبی‌مقدم؛ سجاد احمدی‌زاد


بررسی ذخیره‌ی ضربان قلب و C-Reactive Protein با حساسیت بالا در افراد با و بدون سندرم متابولیک

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2085-2093

جعفر گلشاهی؛ یوسف خالدی؛ اسماعیل آقابابایی؛ معصومه صادقی؛ محمد هاشمی؛ حمید صانعی


بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 924-934

داوود شفیعی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ مریم حیدرپور؛ اسماعیل آقابابایی؛ محمد طلایی؛ نضال صراف زادگان