کلیدواژه‌ها = عزت نفس
آیا بین عزت نفس و سلامت روان در نوجوانان ارتباط وجود دارد؟

دوره 37، شماره 517، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 161-168

10.22122/jims.v37i517.11041

مریم نادری لردجانی؛ پرستو گلشیری؛ رضا نوبخت