کلیدواژه‌ها = آنتی‌بیوتیک
تأثیر آنتی‌بیوتیک خوراکی بر عوارض بعد از عمل جراحی تانسیلکتومی

دوره 41، شماره 744، آذر و دی 1402، صفحه 1039-1044

10.48305/jims.v41.i744.1039

مهرداد رقاع؛ حسین قضاوی؛ الهام السادات عظیمی


مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 410-428

داریوش شکری؛ محمد ربانی خوراسگانی


بررسی توزیع فراوانی آنتی‌بیوتیک‌های مصرف شده در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) در قبل و بعد از استقرار متخصصین عفونی در بیمارستان

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1797-1804

کامیار مصطفوی‌زاده؛ بهروز عطایی؛ رویا آزاد؛ امید پیرحاجی؛ علی مهرابی کوشکی؛ حمیدرضا صادقیان