کلیدواژه‌ها = خودکشی
بررسی علل لوله‌گذاری مجدد داخل تراشه‌ای در بیماران با مسمومیت حاد

دوره 36، شماره 486، مرداد و شهریور 1397، صفحه 743-749

10.22122/jims.v36i486.10151

نسترن ایزدی مود؛ پریسا جعفری خوزانی؛ مرجان منصوریان؛ غلامرضا معصومی؛ احمد یراقی


مسمومیت با سم حشره‌کش ارگانوکلره در یک خانم باردار: گزارش مورد

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 491-495

فاطمه حق‌نژاد؛ نسترن ایزدی مود


بررسی سابقه‌ی میزان استفاده از خدمات سلامت روان در اقدام کنندگان به خودکشی به روش خودسوزی ارجاع شده به مرکز بیمارستانی سوانح سوختگی شهید مطهری تهران

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 203-213

امیرحسین جلالی ندوشن؛ کاوه علوی؛ محمدرضا نجارزادگان؛ پیام مهربانی


بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی و عوامل زمینه‌ساز خودکشی در شهرستان کهگیلویه

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1706-1717

الهه پیرای؛ زهرا شه‌کلاهی؛ حمید صالحی‌نیا


الگوی مسمومیت در اصفهان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2003-2010

غلامرضا معصومی؛ نسترن ایزدی مود؛ مجتبی اکبری؛ آیت الله سهرابی؛ یوسف خلیلی


کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 304-311

نسترن ایزدی مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ محمدرضا پورنیا


بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1638-1647

سید احمد محمودیان؛ امیر فروغی؛ سیدرضا اسحاقی