کلیدواژه‌ها = کیست هیداتید
ارزیابی عوامل اتیولوژیک بروز فیستول صفراوی به دنبال جراحی باز کیست هیداتید کبدی

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 114-118

10.22122/jims.v37i516.11247

بهنام صانعی؛ محسن کلاهدوزان؛ محمد مهدی ابویی


بررسی میزان عود پس از عمل کیست هیداتید کبد بر اساس تقسیم‌بندی سازمان جهانی بهداشت (WHO)

دوره 36، شماره 495، مهر و آبان 1397، صفحه 1064-1070

10.22122/jims.v36i495.10062

بهنام صانعی؛ نیایش هادی؛ شایسته جانقربان


گزارش یک مورد نادر کیست هیداتید پری‌آنال

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 491-494

حشمت ا.. سلیمانی؛ مهرداد سیفی؛ مهرنوش شمشادی


بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1901-1906

سید مظفر هاشمی؛ سید عباس طباطبایی؛ امیر حسین مرادی