کلیدواژه‌ها = سینوزیت قارچی
بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1286-1296

حسین روزبهانی؛ پریسا بدیعی؛ مریم برخوردار؛ عبدالرضا بدیعی؛ ابوالحسن فرامرزی؛ محسن مقدمی؛ رضا روزبهانی


معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2052-2057

محسن میدانی؛ حمید رضا ابطحی؛ نوشین افشار مقدم؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته‌گر؛ محمد حسن ریخته‌گر