معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار، گروه و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه جراحی گوش و حلق و بینی و سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دستیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: گرانولوم آسپرژیلوس سینوس‌های پارانازال یک عفونت مزمن و نادر سینوس‌ها می‌باشد که به شکل سینوزیت نمایان می‌شود. تشخیص این بیماری به طور تیپیک امکان پذیر نمی‌باشد مگر این که تصویر برداری و بیوپسی از سینوس صورت گیرد. در این گزارش یک مورد مایستومای ناشی از آسپرژیلوس که تنها با سردرد و ترشحات پشت حلق تظاهر کرده بود، معرفی می‌شود که در ابتدا به صورت یک سینوزیت باکتریال حاد درمان می‌شده است. معمول بودن علایم این بیمار باعث 6 ماه تأخیر در تشخیص و درمان بیماری گردید.معرفی بیمار: بیمار آقای 53 ساله‌ای مبتلا به دیابت وابسته به انسولین غیر کنترل بود که با سردردهای 6 ماهه به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرده است. برای وی رینوسکوپی انجام ‌شد و پس از انجام سی‌تی‌ اسکن از سینوس ماگزیلاری در طی آندوسکوپی چندین بیوپسی از ضایعات گرفته و عمل دبریدمان انجام شد و نمونه‌ها برای پاتولوژیست ارسال گردید. گزارش پاتولوژی نمونه‌ها، گونه‌ی آسپرژیلوس را تأیید نمود و بر اساس آن بیمار تحت درمان با ایتراکونازول قرار گرفت. بعد از یک هفته، سردردهای بیمار بهبود نسبی پیدا کرد و مرخص شد و پس از 6 ماه پی‌گیری بهبودی کامل حاصل گردید.نتیجه‌گیری: با توجه به شباهت علایم سینوزیت قارچی به سینوزیت مزمن، این تشخیص نیز مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maxillary Sinus Mycetoma Due to Aspergillosis: Case Report

نویسندگان [English]

 • Mohsen Meidani 1
 • Hamidreza Abtahi 2
 • Nooshin Afsharmoghadam 3
 • Nooshin Ahmadi 4
 • Mohammad Hasan Rikhtegar 5
 • Mohammad Javad Rikhtegar 5
1 Assistant Professor, Department of infectious diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Otolaringology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Paranasal sinus aspergilloma is a rare disease of sinus which is sometimes considered as mycetoma. In this condition, there is gathering of fungal mycelium in sinus cavity without bone or vessels invasion. It presented as a chronic sinusitis with headache, nasal discharge and obstruction. Diagnosis of aspergillosis infection has often dependent on clinical judgment combined with radiologic evaluation and demonstration of the fungus in tissue specimens obtained from the presumed site of infection.Case Report: A 53-year-old man with uncontrolled insulin dependent diabetes mellitus presented with six month history of headache. He had used various drug prescribed by different physicians in the past six months without any effect. Because of progressive headache, he was admitted in the department of otolaringology and surgical debridement was done. Histopathological examination was suggestive of maxillary sinusitis with fungal ball of aspergilluma. The patient treated with itraconazole and after 6 months, he felt better with no clinical and paraclinical signs.Conclusion: Since fungal sinusitis presentation is similar to chronic sinusitis and in the other hand, the incidence of aspergillosis is increasing, the early diagnosis and treatment is important especially when the clinical and paraclinical signs are suggestive. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sinus mycetoma
 • Aspergilloma
 • Fungal sinusitis
 1. Babajews A. Aspergillosis mycetoma of the maxillary antrum .British Journal of Oral Sur-gery 1982; 4(20): 299-303.
 2. Hora JF. Primary aspergillosis of the paranasal sinuses and associated areas. The Laryngoscope 1965; 75(5): 768-73.
 3. Costa F, Polini F, Zerman N, Robiony M, Toro C, Politi M. Surgical treatment of Aspergillus mycetomas of the maxillary sinus: review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103(6): e23-9.
 4. Becker MH, Ngo N, Beranbaum SL. Mycotic infection of the paranasal sinuses. Radiographic manifesta. Radiology 1968; 90(1): 49-51.
 5. Mensi M, Salgarello S, Pinsi G, Piccioni M. Mycetoma of the maxillary sinus: endodontic and microbiological correlations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98(1): 119-23.
 6. Khongkhunthian P, Reichart PA. Aspergillosis of the maxillary sinus as a complication of overfilling root canal material into the sinus: report of two cases. J Endod 2001; 27(7): 476-8.
 7. Zaman SU, Sarma DP. Maxillary Sinus Myce-toma Due To Aspergillus Niger. The Internet Journal of Otorhinolaryngology 2007; 6(1).
 8. Cruz RC, Barthel EM, Piontrlli EL, Fernandez GC. Clinical reports: tested rhinosinusal infec-tion by Aspergillus flavus and probable pulmonary infection by Emericella nidulans in immunodepressed patients. Boletin Micologico 2005; 20: 109-15. [In Spanish].
 9. DeShazo RD, Chaplin K, Swain RE. Fungal Sinusitis. The N Engl J Med 1997; 337: 254-9.
 10. Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, Herbrecht R, Kontoyiannis DP, Marr KA, et al. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008; 46(3): 327-60.