کلیدواژه‌ها = هموفیلی
تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر فاکتور 8 و زمان انعقاد خون (PTT) در مردان مبتلا به هموفیلی

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1878-1883

مرضیه سطانی؛ مهدی کارگر فرد؛ مریم نادی؛ مهدی حسینی


هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 615-620

حمید کلانتری؛ احمد میرزاباقی؛ مجتبی اکبری؛ مریم کلانتری؛ زهرا شهشهان


هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان

دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1560-1564

ناریلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ آناهیتا بابک؛ بهروز عطایی؛ پیمان ادیبی