کلیدواژه‌ها = سکته‌ی قلبی
رابطه‌‌ی‌ بین ادراک بیماری، متغیرهای شخصیتی و پیروی از درمان در بیماران سکته‌ی قلبی

دوره 37، شماره 560، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1454-1461

10.22122/jims.v37i560.12815

رضا باقریان سرارودی؛ غلامحسین احمدزاده؛ مهسا بهرامی‌نژاد


مقایسه‌ی نشانگرهای تروپونین، تروپونین با حساسیت بالا و کوپپتین در زمان‌های مختلف در بیماران با درد قفسه‌ی سینه با خطر بالا

دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398، صفحه 580-586

10.22122/jims.v37i528.10865

علیرضا ابوطالبی قهنویه؛ سیدمهدی میرحسینی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ رضا مؤیدنیا؛ ملیحه جهرمی دستجردی


سکته‌ی قلبی بدون بالا رفتن قطعه‌ی ST بعد از زنبور گزیدگی: گزارش مورد

دوره 35، شماره 429، خرداد و تیر 1396، صفحه 531-535

علی پورقره‌خان؛ فرشید حیدرپور کیایی؛ داود حکمت پو


ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی

دوره 33، شماره 350، مهر و آبان 1394، صفحه 1506-1516

آزیتا فتاحیان؛ هاشم نیری؛ معصومه صادقی


الگوی مرگ و میر بیمارستانی سکته‌ی قلبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران: یک مطالعه‌ی ملی

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2174-2183

علی احمدی؛ جعفر گلشاهی؛ ارسلان خالدی‌فر؛ حمید سوری؛ یداله محرابی؛ کورش اعتماد


تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 243-252

مهدی کارگرفرد؛ فاطمه بساطی؛ معصومه صادقی؛ رضا روزبهانی؛ الهیار گلابچی


سکته‌ی قلبی و افسردگی

دوره 29، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 102-114

حمید صانعی؛ علی باغبانیان