کلیدواژه‌ها = سکته‌ی مغزی ایسکمیک
بررسی کیفیت زندگی بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک درمان شده با فعال‌کننده‌ی پلاسمینوژن بافتی

دوره 41، شماره 737، آذر و دی 1402، صفحه 846-852

10.48305/jims.v41.i737.0846

مهدی نصر اصفهانی؛ مجید معظمی؛ محمد سعادت نیا؛ فهیمه پاکروان


بررسی سطح پروفایل چربی خون در مبتلایان به سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 172-179

محمد سعادت نیا؛ مریم فیض؛ سید احسان ضیایی؛ مهدی حمزه؛ الهام قربانی؛ عمار حسن زاده کشتلی