کلیدواژه‌ها = مالاریا
تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 517-523

10.48305/jims.v40.i679.0517

بهاره بصیرپور؛ فهام خامسی‌پور؛ مصطفی قنادیان؛ زهرا غیور نجف آبادی؛ سیدحسین حجازی


فراوانی انواع ژنوتایپ‌های ژن MSP-3α پلاسمودیوم ویواکس در بیماران مبتلا به مالاریا با استفاده از روش Nested Polymerase Chain Reaction

دوره 38، شماره 600، آذر و دی 1399، صفحه 856-861

10.22122/jims.v38i600.13330

سپیده طلوعی؛ سید امیررضا ظهیرمیردامادی؛ سید حسین حجازی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 273-280

سیمین‌دخت سلیمانی فرد؛ مجتبی اکبری؛ مرتضی ثابت قدم؛ صدیقه صابری