کلیدواژه‌ها = بیان ژن
ررسی RNA بلند غیر کدکننده NORAD در بافت تومور پستان زنان ایرانی

دوره 40، شماره 677، مرداد و شهریور 1401، صفحه 467-473

10.48305/jims.v40.i677.0467

غزل اورک؛ مریم چراغ‌زاده؛ فاطمه مقصودی؛ فرشته عاملی؛ مریم عادلی پور


سنجش میزان بیان ژن‌های mecA و blaZ در سویه‌های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی‌سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن‌ها

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1062-1067

حامد طهماسبی؛ بهروز زینی؛ ساناز ده‌باشی؛ حمید معتمدی؛ مهسا وفایی‌فر؛ فریبا کرامت؛ محمد رضا عربستانی


بررسی بیان گیرنده‌ی پولیوویروس (پروتئین CD155) در سطح Messenger RNA (mRNA) و پروتئین در رده‌ی سلولی سرطان کولورکتال

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 453-462

ساره ژند؛ سید مسعود حسینی؛ علیجان تبرائی؛ محسن سعیدی؛ عبدالوهاب مرادی


مقایسه‌ی بیان ژن‌های‌ Foxa1 و Foxa2 در مخاط معده‌ی مردان و زنان

دوره 33، شماره 351، مهر و آبان 1394، صفحه 1564-1573

زهرا محمدی؛ پریسا محمدی‌نژاد؛ مهدی مغنی‌باشی


بیان ژن TERRA در درجات توموری مختلف آستروسایتوما

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2333-2342

سپیده دشتی؛ سعیده عشوری؛ مجید خیرالهی


ارزیابی و بهینه‌سازی روش‌های مختلف استخراج RNA از بافت‌های منجمد انسانی

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 327-335

فائزه محمدهاشم؛ پروانه نیک پور؛ مجتبی عمادی بایگی