کلیدواژه‌ها = شناسایی
شناسایی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری به روش Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 484-490

محمد بهمئی؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ بهزاد مهکی


شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin)

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2262-2271

غلامرضا شکوهی؛ سید حسین میرهندی؛ پریوش کردبچه؛ مهناز نیک آیین؛ علی رضایی مته کلایی؛ مهدی عباس تبار


شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2413-2426

محمد قهری؛ سید حسین میرهندی؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ صدیقه بیرقی


شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند