کلیدواژه‌ها = کاندیدا
تشخیص کاندیدیازیس واژینال با استفاده از استخراج اتوماتیک قارچ کاندیدا در تصاویر مربوط به نمونه‌‌های پاپ اسمیر

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1659-1667

محمدرضا مؤمن‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی


شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2413-2426

محمد قهری؛ سید حسین میرهندی؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ صدیقه بیرقی


شناسایی گونه‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی در شهر کاشان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2230-2237

رسول محمدی؛ مهدی ناظری؛ الهه مصداقی‌نیا؛ سید حسین میرهندی


ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1583-1592

مجتبی تقی‌زاده ارمکی؛ احسان فرح‌بخش؛ محمد حسین یادگاری؛ معصومه رجبی بذل؛ فرزاد کتیرایی


شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند