کلیدواژه‌ها = سیستم ایمنی
پاراپروبیوتیک‌ها: راه حلی برای خروج از مشکلات تولید و مصرف پروبیوتیک‌ها

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 131-141

10.22122/jims.v36i468.9055

آتناسادات سمبلستانی؛ رسول شفیعی؛ محمد ربانی خوراسگانی


ارتباط بین ویژگی شخصیتی سرسختی با سلول‌های سیستم ایمنی

دوره 31، شماره 260، آذر و دی 1392، صفحه 1812-1820

مهری غفوریان بروجردنیا؛ زهرا شیروی؛ نجمه حمید؛ علی اصغر همتی؛ وسام کوتی


آنتی‌اکسیدان‌‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV: یک مقاله‌ی مروری

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 445-456

نرگس جانی؛ قاسم یادگارفر؛ مریم حاجی شفیعی؛ لیلا آزادبخت