کلیدواژه‌ها = ملاتونین
تأثیر تمرین هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای Bax و 2-Bcl میوکارد رت‌ها پس از ایسکمی- ریپرفیوژن

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 318-325

حامد علیزاده پهلوانی؛ حمید رجبی؛ محمد نبیونی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی


تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 715-721

محمد کاظم علیزاده؛ منصور سیاوش؛ محمد گرگ یراقی؛ الهه قاسمی ‌طوسی؛ میثم خوشاوی؛ مرضیه صالحی؛ اکبر حسن‌زاده