کلیدواژه‌ها = نارسایی احتقانی قلب
تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 715-721

محمد کاظم علیزاده؛ منصور سیاوش؛ محمد گرگ یراقی؛ الهه قاسمی ‌طوسی؛ میثم خوشاوی؛ مرضیه صالحی؛ اکبر حسن‌زاده