کلیدواژه‌ها = تمرین درمانی
بررسی تأثیر تمرینات دست بر کارکرد و نقایص فیزیکی بیماران با استئوآرتریت دست

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1879-1884

10.22122/jims.v35i462.8998

مجید فرهادیان؛ زهرا مروتی؛ علیرضا شمس‌الدینی؛ حسین اکبری اقدم؛ فرزانه صابری


تأثیر تمرینات در آب بر QT قلبی بر روی بیماران مبتلا به اختلال هول (Panic)

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1483-1489

شیوا علمازاده؛ خسرو ابراهیم؛ فرشاد غزالیان؛ مجید برکتین


مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1150-1156

سمیه نوری؛ غلامعلی قاسمی؛ خلیل خیام‌باشی؛ عبدالکریم کریمی؛ وازگن میناسیان؛ سمیه علی زمانی