کلیدواژه‌ها = دوزیمتری
بررسی دز اندام‌ها در آزمایش‌های رایج رادیوگرافی شهر یاسوج با استفاده از اندازه‌گیری تجربی و محاسبات Monte Carlo

دوره 34، شماره 371، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 106-113

داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدرضا عبدی؛ اقدس پاک‌نژاد؛ میلاد برادران قهفرخی


بررسی توزیع دوز در اسکنر CT با استفاده از فانتوم‌های Polymethyl methacrylate (PMMA) استوانه‌ای

دوره 32، شماره 309، آذر و دی 1393، صفحه 1918-1932

نفیسه برنجکوب؛ محمدباقر توکلی؛ کیوان جباری؛ شهرام منادی؛ حمیدرضا رهنما فلاورجانی


اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2330-2339

داریوش شهبازی؛ مصطفی خسروی؛ کیوان جباری؛ روح ا... قیصری