کلیدواژه‌ها = تمرین استقامتی
تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما

دوره 40، شماره 673، مرداد و شهریور 1401، صفحه 375-382

10.48305/jims.v40.i673.0375

جاوید اسماعیل‌پور؛ علیرضا براری؛ احمد عبدی؛ حسین عابد نطنزی


تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن‌های PGC-1α و MEF2C میتوکندری بافت عضلانی موش‌های نر نژاد Wistar

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 303-309

10.22122/jims.v37i521.11619

علی‌اکبر استکی اورگانی؛ وحید ولی‌پور ده‌نو؛ مهدی کارگر فرد؛ احسان قهرمان‌لو


تأثیر تمرین قدرتی و استقامتی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1623-1631

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب‌الزمانی