کلیدواژه‌ها = آنژیوگرافی
بررسی سطح سرمی انسولین ناشتا در بیماران غیر مبتلا به دیابت با آنژیوگرافی کرونری طبیعی و غیر طبیعی

دوره 37، شماره 518، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 198-204

10.22122/jims.v37i518.11369

علی سلیمانی؛ رضا حاجی‌زاده؛ کمال خادم وطنی؛ امیر حاجی‌زاده؛ اسماعیل عباسی


بررسی آنژیوگرافیک توزیع ضایعات عروق کرونری قلب و پیامدهای قلبی بزرگ در طولانی مدت در بیماران سندرم کرونری حاد: پی‌گیری پنج ساله

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1074-1079

سید محمد هاشمی؛ علیرضا فیروزفر؛ پریسا حاج حیدری؛ قاسم یادگارفر؛ منیژه دانش؛ پوریا شورشی


بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-6

مریم صدقی؛ سیدمحمد هاشمی؛ علیرضا خسروی؛ احمدرضا ریاضیات؛ محمدرضا رضایتمند؛ وحید ثابت‌جو؛ حامد تصدیقی؛ مجتبی بکتاشیان


بررسی سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی متابولیسم آهن و نسبت تری‌گلیسرید به کلسترول HDL در بیماری شریان کرونری

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1680-1689

طیبه ظهرابی؛ احمد موحدیان؛ زمزم پاک نهاد؛ سید محمد ‌ هاشمی جزی؛ محمد رضا مراثی


بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1703-1712

محمدباقر توکلی؛ کیوان جباری؛ سلمان جعفری؛ سید محمد ‌هاشمی؛ مجتبی اکبری