کلیدواژه‌ها = عفونت
بررسی تأثیر باکتریوفاژها علیه عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی در شرایط In Vivo: مطالعه‌ی مروری سیستماتیک

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 427-434

10.22122/jims.v37i524.11601

گلنار رحیم‌زاده؛ فرشته فرشیدی؛ محمد صادق رضائی؛ شقایق رضائی


مروری بر سلول‌های بنیادی مزانشیمی و عملکرد آن‌ها در پاسخ به عفونت

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 357-371

10.22122/jims.v37i522.11237

الهام زنگنه؛ سارا صعودی؛ احمد زواران حسینی


علل بستری مجدد در بیماران با آمپوتاسیون اندام تحتانی به علت ایسکمی

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 16-22

10.22122/jims.v37i513.11071

مرتضی شاه‌بندری؛ سیده کیانا پارسا متین


مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1744-1749

حامد بصیر غفوری؛ فرهاد شکرانه؛ حسین سعیدی؛ محمدرضا یاسین‌زاده؛ امین حسین ربیعی