کلیدواژه‌ها = شیمی‌درمانی
اثرات تجویز لاکتوکیر ® خوراکی بر اختلالات دستگاه گوارشی ناشی از شیمی‌درمانی در کودکان

دوره 41، شماره 748، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1109-1117

10.48305/jims.v41.i748.1109

کاظم غفاری؛ عزیز اقبالی؛ عاطفه خلیل پور؛ آیگین اقبالی؛ علی قاسمی


تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور

دوره 40، شماره 672، خرداد و تیر 1401، صفحه 349-355

10.48305/jims.v40.i672.0349

محمد امین؛ علی حاجی غلامی؛ حوریه انصاری؛ آزاده مقدس


بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما

دوره 40، شماره 657، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 17-22

10.48305/jims.2022.16282

آرمان اسماعیل‌زاده؛ احمد شانئی؛ ندا عطاران؛ سیدحسین حجازی؛ سیمین همتی


بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1272-1280

علی ابراهیمی‌فرد؛ محمدباقر توکلی؛ حسین صالحی؛ حمید امامی


سرطان پستان در حاملگی

دوره 33، شماره 347، مهر و آبان 1394، صفحه 1380-1390

منیره طوسی؛ سیمین همتی؛ محمد محمدیان پناه


بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1831-1843

شادی بابازاده؛ علیرضا عندلیب؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطبائیان؛ حمید امامی؛ آتوسا ادیبی؛ فریبا طالقانی؛ مژگان اعلم صمیمی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ مهناز رعایایی؛ محسن حسینی