کلیدواژه‌ها = نمایه‌ی توده‌ی بدنی
بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص‌های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-39

10.22122/jims.v37i513.11096

مهربد وخشوری؛ مریم اقبالی بابادی؛ شمیم شفیعیون؛ آوات فیضی؛ مریم حیدرپور؛ داوود شفیعی؛ علیرضا خسروی؛ نضال صراف زادگان


بررسی فراوانی Apnea‌ی انسدادی وابسته به وضعیت (Positional) بر حسب عوامل پایه و بالینی در بیماران مبتلا به Apnea‌ی انسدادی خواب

دوره 36، شماره 494، مهر و آبان 1397، صفحه 1030-1036

10.22122/jims.v36i494.10407

فروغ سلطانی‌نژاد؛ بابک امرا؛ زیبا فرج‌زادگان؛ حمیدرضا خداویسی


آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس


بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2187-2197

فاطمه صفاری؛ شبنم جلیل‌القدر؛ ندا اسماعیل زاده‌ها؛ کیوان شریعتی نژاد