کلیدواژه‌ها = فیبرینوژن
مقایسه‌ی تأثیر ترکیب فیبرینوژن سنتتیک و آلبومین با پلاسمای تازه منجمد شده در پیش‌گیری از اختلالات انعقادی جراحی قلب اطفال

دوره 34، شماره 369، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 11-19

سید غلامرضا معصومی؛ حمید بیگدلیان؛ سید مسعود موسویان؛ اصغر رضایی؛ حسین عابدی؛ محسن ضیایی‌فرد


کاهش خون‌ریزی حین عمل فیوژن خلفی ستون فقرات با تجویز فیبرینوژن

دوره 33، شماره 347، مهر و آبان 1394، صفحه 1370-1379

علیرضا پورنجفیان؛ محمدرضا قدرتی؛ مسعود محسنی؛ علی اکبر قمری؛ فرحناز صادقی


بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مقایسه با گروه شاهد

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2513-2520

مژگان مختاری؛ حمید توکلی؛ احسان پیام