کلیدواژه‌ها = تمایز
تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول‌های عصبی با استفاده از محیط رویی آن‌ها

دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396، صفحه 726-730

شیوا امیری‌زاده؛ حسین صالحی؛ بتول هاشمی‌بنی؛ حمید بهرامیان؛ نوشین امیرپور


سلژیلین عامل افزایش تمایز سلول‌های بنیادی عصبی موش به نورون

دوره 32، شماره 276، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 212-219

کامبیز حسن‌زاده؛ روح‌اله مولودی؛ مهرنوش نیک‌زبان؛ هامون مقبل؛ اسماعیل ایزدپناه


تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ

دوره 29، شماره 170، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2633-2643

کیکاوس غلامی؛ وحید نجاتی؛ نوروز دلیرژ؛ معصومه اسدی؛ میثم گنجی بخش