کلیدواژه‌ها = روان‌درمانی
مقایسه‌ی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سالک تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک و موضعی به همراه مشاوره‌ی روان‌پزشکی در مقایسه با گروه بدون مشاوره‌ی روان‌پزشکی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3046-3052

محمدعلی‌ نیلفروش‌زاده؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ فریبا جعفری؛ مهدی خاتونی