کلیدواژه‌ها = -
نکروز جلدی پس از تزریق سدیم استیبوگلوکونات جهت درمان لیشمانیوز جلدی: گزارش یک مورد نادر

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 435-437

10.22122/jims.v37i524.11830

بهاره ابطحی نائینی؛ آتوسا حکمی‌فرد؛ زهرا صحرائی؛ مهدی هادیان؛ علی صفائی


سندرم بازال سل کارسینومای Naevoid

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3113-3116

ذبیح اله شاهمرادی؛ فاطمه عندلیب؛ امیرحسین سیادت